Racets minsta och knäppaste båt

28 May 2013 21:389990

Roffe "Plåt" Erixon är en legend i seglarkretsar, åtminstone bland dem som seglar långsmala träspjut. Nu ger han sig på något nytt och ställer upp med en väldigt speciell båt.

Read more