Kommer besiktningsmännen godkänna båten?

28 May 2013 18:571090

Alla båtar måste klara säkerhetsbesiktningen för att få kappsegla. Vilka krav är det egentligen som måste uppfyllas?

Read more